Instrukcje dotyczące bezpiecznego ładowania akumulatora Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ładowania Pomoc rozruchowa
← Ładowanie Uruchamianie pojazdu za pomocą kabli rozruchowych podłączonych do naładowanego akumulatora VARTA

Pomoc rozruchowa

NAJPIERW PRZECZYTAJ ROZDZIAŁ DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA I ZASTOSUJ SIĘ DO WSKAZÓWEK BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTYCH W INSTRUKCJI OBSŁUGI DOŁĄCZONEJ DO PRZEWODÓW ROZRUCHOWYCH.

UWAGA – AKUMULATOR PRODUKUJE WYBUCHOWĄ MIESZANINĘ GAZU PIORUNUJĄCEGO.

Poniższe instrukcje zostały napisane z myślą o zmniejszeniu ryzyka eksplozji. Używanie otwartego ognia, urządzeń iskrzących, nieosłoniętego oświetlenia i palenie tytoniu przy pracach związanych z akumulatorem jest wzbronione.

 • Stosować akumulatory tylko o tym samym napięciu znamionowym (6, 12 itd.)
 • Podczas rozruchu akumulatora zawsze noś okulary ochronne i nigdy nie nachylaj się nad akumulatorem.
 • Do rozruchu nie wykorzystuj uszkodzonego akumulatora; przed podłączeniem przewodów sprawdź oba akumulatory.
 • Upewnij się, że zawory są dokręcone i ustawione w pozycji poziomej.
 • Upewnij się, że oba pojazdy się ze sobą nie stykają i że zapłon w obu jest wyłączony (ustawiony na „OFF”).
 • Wyłącz wszystkie elektryczne odbiorniki (radio, ogrzewania, wycieraczki, światła, itd.).

Dokładnie wykonaj poniższe czynności:

 1. Połącz przewód dodatni (+) z dodatnią (+) klemą akumulatora rozładowanego.
 2. Podłącz drugi koniec przewodu dodatniego (+) do klemy dodatniej (+) akumulatora sprawnego.
 3. Podłącz ujemny przewód (-) do bieguna ujemnego (-) akumulatora sprawnego.
 4. TERAZ PODŁĄCZ UJEMNY PRZEWÓD (-) DO BLOKU CYLINDRÓW W NIESPRAWNYM AUCIE, Z DALA OD AKUMULATORA I GAŹNIKA.
 5. Upewnij się, że przewody nie znajdują się w pobliżu wentylatora, paska klinowego i innych ruchomych elementów obu silników.
 6. Włącz samochód i odłącz kable w ODWROTNEJ kolejności.