Instrukcje dotyczące bezpiecznego ładowania akumulatora Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ładowania Pomoc rozruchowa
← Ładowanie Niebieski samochód uruchamiany za pomocą kabli rozruchowych – przewody są już podłączone

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ładowania

Po dłuższych przerwach w eksploatacji (12 miesięcy lub więcej) akumulator wymaga naładowania, jeżeli napięcie na biegunach jest niższe od wymaganego. W trakcie ładowania należy przestrzegać wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa (np. nosić okulary ochronne).

Ładowanie akumulatora samochodowego należy prowadzić zgodnie ze wskazówkami opisanymi w instrukcjach obsługi pojazdu i ładowarki. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi wraz z ładowarką i akumulatorem. Pamiętaj, że akumulatory zawierają kwas siarkowy, który może powodować poważne poparzenia oraz tworzy wybuchową mieszaninę gazową wodoru z tlenem.

Bezpieczne ładowanie

NIGDY NIE PRÓBUJ ŁADOWAĆ AKUMULATORA BEZ ZAZNAJOMIENIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ ŁADOWARKI, KTÓREJ ZAMIERZASZ UŻYĆ.

Dodatkowo, oprócz instrukcji obsługi producenta, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

  • Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu, twarzy i rąk.
  • Akumulator ładuj w pomieszczeniach odpowiednio wentylowanych.
  • Upewnij się, że zawory są dokręcone i ustawione w pozycji poziomej.
  • Nigdy nie próbuj ładować zamarzniętego akumulatora lub akumulatora, który jest ewidentnie uszkodzony.
  • Połącz biegun dodatni (+) akumulatora z czerwonym dodatnim przewodem (+) ładowarki, analogicznie biegun ujemny (–) akumulatora z czarnym ujemnym przewodem (-) ładowarki. Jeśli akumulator znajduje się nadal wewnątrz pojazdu jako masy użyj bloku cylindrów i podłącz do niego ujemny przewód ładowarki. Upewnij się, że silniki oraz wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączone. (Jeśli pojazd ma masę dodatnią, podłącz przewód dodatni do bloku cylindrów.)
  • Upewnij się, że przewody łączące się z akumulatorem nie są przerwane, przetarte lub luźne.
  • Ustaw licznik, włącz ładowarkę i powoli zwiększaj moc ładowania do czasu, aż osiągniesz pożądaną ilość amperów.
  • Jeśli akumulator zrobi się gorący lub jeśli wycieka z niego elektrolit lub ulatnia się gaz zredukuj poziom ładowania lub tymczasowo przerwij ładowanie.
  • Zanim odłączysz przewody ładowania od akumulatora zawsze wyłącz ładowarkę (OFF) w celu uniknięcia niebezpiecznego iskrzenia.

Inne materiały do pobrania:

Właściwa konserwacja i obsługa (PDF)

Podręcznik testowania akumulatora (PDF)