Impressum

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hanower
Niemcy
Telefon: +49 (0) 511/975-02
Kontakt: info-pl@varta-automotive.com

Adres siedziby: Hanower
Numer rejestracyjny: Hanower HRB 62427
Numer identyfikacji podatkowej: DE 115 647 997

Partner odpowiedzialny w nieograniczonym zakresie: JCB Management GmbH
Adres siedziby: Hanower
Numer rejestracyjny: Hannover HRB 62413
Zarząd: Johann-Friedrich Dempwolff, Jose Miguel Lopez Ascaso

Wydawca odpowiedzialny: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-02

Webdesign, koncepcja i produkcja

GTB
550 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126, USA
Kontakt: jcisupport@gtb.com


Komisja Europejska oferuje konsumentom możliwość internetowego rozstrzygania sporów (ODR) za pośrednictwem jednej z platform online. Platforma ta jest dostępna za pomocą zewnętrznego łącza http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nie mamy obowiązku udziału w postępowaniach rozstrzygających przed komisją pojednawczą, dlatego też nie jesteśmy w stanie zaproponować udziału w takich postępowaniach.

Ograniczenie odpowiedzialności

Przy projektowaniu niniejszej witryny dołożono wszelkich starań, aby zamieścić w niej najaktualniejsze, poprawne i jak najjaśniej wyrażone informacje. Jednakże mogą wystąpić przypadkowe błędy w informacjach. Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy typograficzne, a także za dokładność, pełność i terminowość informacji publikowanych na stronach internetowych firmy. Informacje i dane udostępniane na serwerach Johnson Controls Autobatterie GmbH mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Usługi, informacje i dane są udostępniane w witrynie Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA w stanie takim, w jakim są, bez żadnych gwarancji.

W zakresie łączy lub odniesień do witryn internetowych osób trzecich, prezentowanych w witrynie Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA, Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne informacje, komunikaty ani materiały dostępne w takich witrynach ani za pośrednictwem udostępnianych w nich łączy. Wyraźnie oświadczamy, że niekoniecznie zgadzamy się z materiałami i/lub opiniami osób trzecich publikowanymi w witrynach, do których łącza udostępniamy.

Korzystając ze stron internetowych Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA, użytkownik bierze na siebie całe związane z tym ryzyko, w tym również ryzyko uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych przez wirusy, oprogramowanie lub inne pliki, które mogą być przesyłane lub aktywowane za pośrednictwem strony internetowej Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA lub poprzez dostęp użytkownika do niej. Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe i wynikowe, w tym między innymi za straty przychodów lub zysków, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z informacji bądź z brakiem informacji w witrynie internetowej Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA.

Wyszukiwarka akumulatorów VARTA®

Wyszukiwarka punktów sprzedaży VARTA®

Znajdź inne punkty sprzedaży