Jak działa akumulator? Rozładowanie akumulatora Który akumulator pasuje do mojego samochodu? Budowa akumulatora Bezpieczeństwo i obsługa akumulatora Porównanie pracy cyklicznej Montaż i napełnianie akumulatora VARTA® Powersports AGM Wykaz pojęć dotyczących akumulatorów
← Podstawowe informacje o akumulatorach

Bezpieczeństwo i obsługa akumulatora

Podczas pracy z akumulatorem zapewnij sobie i swoim współpracownikom bezpieczeństwo, stosując się do poniższych wskazówek i instrukcji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO EKPLOZJI AKUMULATORA

Akumulatory zawierają kwas siarkowy i wytwarzają wybuchową mieszankę wodoru i tlenu.

Podczas wszelkich prac przy akumulatorze zawsze noś okulary ochronne zgodne z ANSI Z87.1 (USA) lub CE EN166 (Europa) oraz maskę na twarzy lub odporne na odpryski gogle.

Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu, twarzy i rąk.

Używanie otwartego ognia, urządzeń iskrzących, nieosłoniętego oświetlenia i palenie tytoniu jest wzbronione.

Nigdy nie próbuj otwierać akumulatorów z bezkorkową konstrukcją wieczka. (Zobacz ilustrację nr 1, pokazującą akceptowalne symbole i nazwy obecnie używane na korkach akumulatora).

Upewnij się, że w akumulatorze z bezkorkową konstrukcją wieczka zawory są zakręcone i ustawione w pozycji poziomej, wyjątek stanowią prace wymagające kontaktu z elektrolitem.

Upewnij się, że miejsce pracy jest odpowiednio wietrzone.

Nigdy nie pochylaj się nad akumulatorem podczas rozruchu, testowania lub ładowania.

Przy pracy z metalowymi narzędziami lub konektorami zachowaj ostrożność, żeby uniknąć iskrzenia i zwarć.

BEZPIECZNE ŁADOWANIE

NIGDY NIE PRÓBUJ ŁADOWAĆ AKUMULATORA BEZ ZAZNAJOMIENIA SIĘ Z INSTRUKCJĄ ŁADOWARKI, KTÓREJ ZAMIERZASZ UŻYĆ.

Dodatkowo, oprócz instrukcji obsługi producenta, należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa:

Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu, twarzy i rąk.

Akumulator ładuj w pomieszczeniach odpowiednio wentylowanych.

Upewnij się, że zawory są dokręcone i ustawione w pozycji poziomej.

Nigdy nie próbuj ładować zamarzniętego akumulatora lub akumulatora, który jest ewidentnie uszkodzony.

Połączy biegun dodatni (+) akumulatora z czerwonym dodatnim przewodem (+) ładowarki, analogicznie biegun ujemny (–) akumulatora z czarnym ujemnym przewodem (-) ładowarki. Jeśli akumulator znajduje się nadal wewnątrz pojazdu, jako masy użyj bloku cylindrów i podłącz do niego ujemny przewód ładowarki. Upewnij się, że silniki oraz wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączone. (Jeśli pojazd ma masę dodatnią, podłącz przewód dodatni do bloku cylindrów.)

Upewnij się, że przewody łączące się z akumulatorem nie są przerwane, przetarte lub luźne.

Ustaw licznik, włącz ładowarkę i powoli zwiększaj moc ładowania do czasu, aż osiągniesz pożądaną ilość amperów.

Jeśli akumulator zrobi się gorący lub jeśli wycieka z niego elektrolit lub ulatnia się gaz, zredukuj poziom ładowania lub tymczasowo przerwij ładowanie.

Zanim odłączysz przewody ładowania od akumulatora, zawsze wyłącz ładowarkę (OFF) w celu uniknięcia niebezpiecznego iskrzenia.

KONTAKT Z KWASEM AKUMULATOROWYM

Kwas zawarty w akumulatorze to roztwór kwasu siarkowego i wody, który może zniszczyć odzież i poparzyć skórę. ZACHOWAJ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS KONTAKTU Z ELEKTROLITEM i neutralizuj go innym roztworem – takim jak soda oczyszczona (ług) czy domowej roboty amoniak zmieszany z wodą – z łatwością dostępny. Podczas wszelkich prac z akumulatorem:

Używaj zawsze odpowiednich okularów ochronnych, chroń twarz i ręce.

W przypadku dostania się elektrolitu do oczu natychmiast zacznij je płukać czystą, chłodną wodą przynajmniej przez 15 minut po czym niezwłocznie udaj się do lekarza!

W przypadku połknięcia elektrolitu należy wypić duże ilości wody lub mleka. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Niezwłocznie udać się do lekarza.

Rozpryski elektrolitu na pojeździe lub w miejscu pracy natychmiast zneutralizować ługiem, po czym obficie spłukać wodą. Aby przygotować elektrolit o odpowiednim ciężarze właściwym, zawsze powoli wlewaj zagęszczony kwas do wody; NIE WLEWAJ WODY do kwasu. Zawsze mieszaj wodę dodając małe ilości kwasu. Jeśli zaczyna się wytwarzać zauważalne ciepło, pozwól, żeby roztwór się ostudził, zanim ponownie zaczniesz dolewać kwasu.

Inne materiały do pobrania:

Właściwa konserwacja i obsługa (PDF)

Podręcznik testowania akumulatora (PDF)