Jak działa akumulator? Rozładowanie akumulatora Który akumulator pasuje do mojego samochodu? Budowa akumulatora Bezpieczeństwo i obsługa akumulatora Porównanie pracy cyklicznej Montaż i napełnianie akumulatora VARTA® Powersports AGM Wykaz pojęć dotyczących akumulatorów
← Podstawowe informacje o akumulatorach

Wykaz pojęć dotyczących akumulatorów

 • Akumulator kwasowoołowiowy z zaworami

  • akumulatory, które są zapieczętowane i bezobsługowe.
 • Amper (A)

  • jednostka pomiaru przepływu elektronów lub natężenia prądu wewnątrz obwodu.
 • Amperogodzina (Ah)

  • jednostka pomiaru pojemności ładunkowej akumulatora, obliczana poprzez pomnożenie natężenia mierzonego w amperach przez czas rozładowywania wyrażonego w godzinach. (Przykład: akumulator, który dostarcza 5 amperów w ciągu 20 godzin dostarcza 5 A x 20 h = 100 Ah pojemności)
 • Cykl

  • w przypadku akumulatorów jeden czas rozładowania i jeden czas naładowania składają się na jeden cykl.
 • Elektrolit

  • w akumulatorze kwasowo-ołowiowym elektrolitem jest kwas siarkowy rozcieńczony wodą. Jest przewodnikiem, który dostarcza wodę oraz siarczan, potrzebne do zajścia reakcji chemicznej: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20
 • Głębokie rozładowanie

  • stan, w którym ogniwa całkowicie się rozładowują dostarczając prąd o niskim natężeniu, w ten sposób napięcie spada poniżej dopuszczalnego napięcia rozładowania.
 • Komora (Cela)

  • podstawowa część składowa baterii generująca prąd w wyniku reakcji elektrochemicznych. Składa się z płyt dodatnich, ujemnych, elektrolitu, separatorów i obudowy. W 12-Voltowym akumulatorze kwasowo-ołowiowym znajduje się sześć komór.
 • Korozja

  • niszcząca reakcja chemiczna ciekłego elektrolitu z reaktywnym materiałem – np. reakcja rozcieńczonego kwasu siarkowego z żelazem, której efektem jest taki produkt korozyjny jak rdza.
 • Kratka

  • ramka ze stopu ołowiu, która zbiera materiał aktywny z płyt akumulatora i przewodzi prąd.
 • Masa (uziemienie)

  • potencjał odniesienia obwodu. W branży motoryzacyjnej powstaje, kiedy przewód akumulatora zetknie się z metalowymi częściami wnętrza lub karoserii auta, które są używane jako ścieżka zamykająca obwód zamiast bezpośredniego przewodu. Dzisiaj ponad 99% pojazdów oraz dodatkowego wyposażenia samochodowego jako masy używa klemy ujemnej.
 • Mata szklana, Absorbent Glass Mat (AGM)

  • Mata składająca się z mikrowłókien szklanych stosowana do filtrowania kwasu siarkowego w akumulatorach kwasowych.
 • Moc zimnego rozruchu

  • ilość prądu (mierzona w amperach), jaką akumulator kwasowo-ołowiowy w ciągu 30 sekund w temperaturze -17,8°C jest w stanie wygenerować osiągając napięcie przynajmniej 1,2 V na ogniwo.
 • Natężenie

  • wskaźnik przepływu prądu lub ruch elektronów wzdłuż przewodnika. Jednostką miary natężenia jest amper.
 • Obudowa

  • pojemnik polipropylenowy lub zbudowany z twardej gumy, w którym znajdują się płyty, separatory i elektrolit.
 • Obwód

  • droga jaką przepływają elektrony. Zamknięty obwód umożliwia przepływ prądu, otwarty uniemożliwia przepływ prądu z powodu odłączonego odbiornika lub przerwanego połączenia.
 • Om

  • jednostka miary rezystancji lub impedancji obwodu elektrycznego.
 • Pojemność

  • Zdolność w pełni naładowanego akumulatora do dostarczenia ładunku elektrycznego o danym natężeniu (A) w ciągu danego okresu czasu (h)
 • Pojemność rezerwowa (RC)

  • ilość minut, w czasie których nowy, w pełni naładowany akumulator będzie w stanie dostarczać prądu o natężeniu 25A w temperaturze 26,7°C / 80°F utrzymując napięcie na zaciskach równe lub wyższe niż 1,75 V na ogniwo. Ten wskaźnik oznacza czas, w jakim akumulator będzie w stanie zasilać najważniejsze odbiorniki w momencie, gdy alternator lub generator w pojeździe przestaną pracować.
 • Pokrywa

  • pokrywa obudowy
 • Płyta (elektroda) – dodatnia

  • odlana z metalu ramka, zawiera materiał czynny w postaci dwutlenku ołowiu.
 • Płyta (elektroda) – ujemna

  • odlana z metalu ramka, zawiera materiał czynny w postaci ołowiu gąbczastego.
 • Rozwarstwienie elektrolitu

  • podczas ładowania akumulatora ołowiowo-kwasowego na elektrodach osadza się gęstszy elektrolit. Cząsteczki kwasu o większej gęstości, pod wpływem grawitacji opadają w komorze , podczas gdy elektrolit o niższym stopniu zagęszczenia unosi się. Takie rozwarstwienie elektrolitu może powodować spadek pojemności i/oraz uszkodzenie akumulatora.
 • Rozładowywanie

  • akumulator, dostarczając prąd do odbiorników, rozładowuje się.
 • Separator

  • część oddzielająca elektrody dodatnie i ujemne od elementu, który pozwala na przepływ prądu.
 • Stan naładowania (SOC)/zużycia (SOH)

  • ilość energii elektrycznej zmagazynowana w akumulatorze w danym czasie i wyrażona jako procent całkowitej energii, którą akumulator może zmagazynować w momencie, gdy jest całkowicie naładowany.
 • Substancja czynna

  • substancja czynna w dodatnich płytach to dwutlenek ołowiu, płyty ujemne wypełnione są natomiast ołowiem w postaci gąbczastej. Podczas gdy obwód zostaje zamknięty, czyli podczas ładowania i rozładowywania, substancje te wchodzą w reakcję z kwasem siarkowym według następującego chemicznego wzoru: PbO2 + Pb + 2H2S04 = 2PbSO4 + 2H2O
 • Volt

  • jednostka miary napięcia elektrycznego
 • Wat

  • jednostka mocy prądu elektrycznego, jest wprost proporcjonalna do pracy, jaką wykonują elektrony pokonując różnicę potencjałów. Równanie: 1Wat = 1Amper x 1Volt
 • Zaciski (klemy)

  • elektryczne łączniki pomiędzy akumulatorem i zewnętrznym obwodem. Klemy podłączone są do siatki dodatniej pierwszej celi (klema dodatnia) i ujemnej ostatniej w szeregu celi (klema ujemna).
 • Zdolność przyjmowania ładunku

  • ilość prądu wyrażonego w amperogodzinach, jaką akumulator przyjmuje w określonej jednostce czasu, uwzględniając jego stan naładowania, temperaturę oraz napięcie.
 • Zwarcie

  • niezamierzony obwód zamknięty prądu, w odbiorniku energii lub przewodzie, zazwyczaj o bardzo niskiej rezystancji, przez co umożliwia przepływ prądu o wysokim natężeniu. W akumulatorze obwód zwarciowy w danym ogniwie może spowodować jego rozładowanie, , sprawiając tym samym, że akumulator stanie się bezużyteczny.