Instrukcje dotyczące bezpiecznego ładowania akumulatora
← Ładowanie

Jak ładować akumulator samochodowy (NIE należy ładować akumulatorów AGM i EFB, które wymagają profesjonalnych procedur; patrz: Test akumulatora).

Zalecenie dotyczące ładowania akumulatorów AGM Zalecenie dotyczące ładowania akumulatorów ołowiowo-kwasowych

Instrukcje dotyczące bezpiecznego ładowania akumulatora

 • Po rozładowaniu należy możliwie szybko ponownie naładować akumulator.
 • Zawsze upewnij się, że ładowarka jest przystosowana do typu danego akumulatora.
 • Nigdy nie należy korzystać z ładowarek bez automatycznego wyłącznika.
 • Zalecane jest użycie ładowarki z elektroniczną kontrolą napięcia, wykorzystującej profil ładowania IUoU.
 • Ładowanie w celu uniknięcia stratyfikacji (niewymagane w przypadku akumulatorów AGM)
 • Użyj ładowarki o charakterystyce IU oraz wyższym napięciu ładowania (2,6 V/ogniwo).
 • Ładowanie z podwyższonymi parametrami nie powinno być prowadzone przez dłuższy czas, ponieważ spowoduje utratę wody.
 • Napięcie otwartego obwodu po naładowaniu powinno wynosić 2,12–2,13 V/ogniwo.
 • Na każde 0,1 V różnicy względem wartości 12,7/12,8 V przypada 1 godzina ładowania.
 • Nigdy nie ładuj zamarzniętego akumulatora ani takiego, którego temperatura przekroczyła 45°C.
 • Połącz biegun dodatni (+) akumulatora z dodatnim przewodem ładowarki i biegun ujemny akumulatora z ujemnym przewodem ładowarki.
 • Nie włączaj ładowarki, jeśli nie jest podłączona do akumulatora.
 • Po zakończeniu ładowania wyłącz ładowarkę.
 • Zatrzymaj ładowanie, jeżeli akumulator się nagrzeje lub dojdzie do wycieku elektrolitu!
 • W czasie ładowania zadbaj o odpowiednią wentylację.

Test akumulatora

Najlepszym i najprostszym sposobem na sprawdzenie stanu akumulatora, jest zmierzenie napięcia przy użyciu woltomierza lub multimetru. Znając wartość napięcia, skorzystaj z poniższej tabeli, aby ustalić stan naładowania.

Wykres testowania akumulatora ze statusem wykresu

Upewnij się, że akumulator jest naładowany.

Aby akumulator mógł dostarczyć znamionową moc rozruchową, musi być w pełni naładowany. Zalecana wartość prądu ładowania wynosi 10% pojemności znamionowej wyrażonej w amperogodzinach (np. akumulator o pojemności 4 Ah ładowany jest prądem o natężeniu 0,4 A [ampera]). Przed zamontowaniem akumulatora należy upewnić się, że jest on w pełni naładowany, co stanowi gwarancję jego dłuższej żywotności.

 • Nowy akumulator po aktywacji jest naładowany w około 80 %.
 • Zalecane jest jego doładowanie. Nigdy nie należy przeprowadzać szybkiego ładowania.
 • Szczegółowe informacje na temat procedury ładowania można znaleźć w dołączonej do akumulatora instrukcji obsługi.