Utwórz konto w Strefie Wsparcia Technicznego VARTA®

W tym formularzu znajdują się Twoje dane osobowe i kontaktowe. Nasze zasady ochrony danych i zarządzania nimi są dostępne w Polityce prywatności.


*Akceptuję zasady i warunki
Tak, chcę nadal otrzymywać informacje sprzedażowo-marketingowe, jak również aktualności dotyczące produktów i marki od VARTA.

Nie, nie chcę już otrzymywać informacji sprzedażowo-marketingowych ani aktualności dotyczących produktów i marki od VARTA.

Załóż konto

Wypełniając powyższy formularz i zaznaczając opcję „Subskrybuj”, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz przeczytane zasady prywatności i zasady dotyczące plików cookie.

Przeczytaj naszą Politykę prywatności

Ochrona danych

Zbieramy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych. Wprowadzone dane są zapisywane i stosowane wyłącznie do prowadzenia Strefy Wsparcia Technicznego VARTA® w niniejszej witrynie internetowej. Dane zostaną usunięte w przypadku wycofania przez użytkownika zgody na ich przechowywanie. Bez zgody użytkownika dane nie są ujawniane stronom trzecim, również w celach reklamowych.

Zawartość strony

Strona zawiera znaki towarowe, znaki usługowe, treści chronione prawem autorskim i inną zawartość, będącą naszą własnością lub za zgodą przez nas wykorzystywaną. Jesteśmy wyłącznym właścicielem całej Zawartości, w tym wszystkich praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej. Użytkownikowi nie wolno zapisywać, modyfikować, kopiować, publikować, prezentować, przesyłać, adaptować ani w inny sposób wykorzystywać Zawartości bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany dowolnej części lub całości Zawartości Strony w dowolnym momencie i bez wcześniejszego informowania o tym fakcie.

Wyłączenie odpowiedzialności

Podczas przygotowywania tej strony dokładamy wszelkich starań, aby zawierała jak najbardziej aktualne, prawidłowe i jednoznaczne informacje. Jednakże istnieje możliwość pojawienia się nieumyślnych błędów w podawanych informacjach. Usługi, informacje oraz dane dostępne na naszej stronie są dostarczane w widocznej formie, bez jakiejkolwiek gwarancji ich pełnj poprawności.


W zakresie linków i odsyłaczy do stron internetowych osób trzecich nie ponosimy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za informacje, komunikaty i materiały dostępne na takich stronach ani na stronach, do których link znajduje się na takiej stronie. Wyraźnie deklarujemy, że nie podzielamy treści i/lub opinii znajdujących się na linkowanej stronie.

Korzystając z naszej witryny, Użytkownik akceptuje wiążące się z tym ryzyko, w tym zagrożenia dla komputera, oprogramowania lub danych, które mogą zostać uszkodzone przez wirusy, oprogramowania lub inne pliki przesłane lub aktywowane za pośrednictwem naszej strony. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody pośrednie, bezpośrednie, specjalne, przypadkowe lub następcze, w tym między innymi szkody z tytułu utraty dochodów lub zysków wynikłe w jakikolwiek sposób z dostępności, wykorzystywania lub niemożności wykorzystywania informacji na naszej stronie.

Wyszukiwarka akumulatorów VARTA®


Jeżeli jesteś warsztatem lub prowadzisz firmę zajmującą się akumulatorami zachęcamy do skorzystania z wyszukiwarki w VARTA Partner Portal.

Wyszukiwarka punktów sprzedaży VARTA®

Znajdź inne punkty sprzedaży